Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Säffle

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Annelund 1782 17,4% 29,0% 26,6% 27,0% 8,6% 51,4% 48,6% 0,2% 0,8%
Höglunda 1525 13,2% 25,4% 27,6% 33,8% 5,8% 50,4% 49,6% 0,3% 1,2%
Nysäter 1085 12,3% 24,6% 26,2% 37,0% 5,9% 50,8% 49,2% 0,6% 1,7%
Svaneholm 831 12,5% 24,1% 24,7% 38,7% 6,1% 52,5% 47,5% 0,2% 1,4%
Tegnér 1775 15,7% 25,7% 22,2% 36,3% 7,8% 47,2% 52,8%   2,4%
Tingvalla 2022 17,5% 25,9% 21,8% 34,8% 8,6% 48,0% 52,0% 0,2% 1,0%
Trätälja 1144 19,6% 24,1% 18,6% 37,7% 8,7% 46,0% 54,0%   1,7%
Värmlandsnäs Norra 1009 14,8% 28,1% 27,1% 30,0% 8,3% 53,6% 46,4% 0,8% 1,1%
Värmlandsnäs Södra 799 15,1% 26,9% 31,0% 26,9% 5,5% 55,1% 44,9% 0,3% 1,1%
Säffle 11972 15,7% 26,1% 24,7% 33,6% 7,5% 50,0% 50,0% 0,3% 1,4%

http://www.val.se