Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lekeberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hidinge 1027 15,1% 39,1% 23,9% 21,9% 6,0% 50,4% 49,6% 0,2% 1,9%
Knista Norra Och Östra 1079 16,6% 29,7% 21,6% 32,2% 7,3% 47,8% 52,2%   0,7%
Knista Västra 995 16,2% 32,0% 20,0% 31,9% 6,8% 49,8% 50,2% 0,2% 1,1%
Kräcklinge Mfl 1157 16,0% 32,6% 27,7% 23,7% 8,3% 53,9% 46,1% 0,3% 0,8%
Kvistbro Västra 822 14,6% 28,1% 27,3% 30,0% 6,0% 52,7% 47,3% 0,5% 0,7%
Kvistbro Östra 565 15,4% 32,4% 25,5% 26,7% 5,8% 55,6% 44,4% 0,7% 0,7%
Lekeberg 5645 15,7% 32,4% 24,2% 27,7% 6,9% 51,4% 48,6% 0,3% 1,0%

http://www.val.se