Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Laxå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Finnerödja 1233 11,5% 26,1% 27,9% 34,5% 5,4% 52,5% 47,5% 1,4% 0,9%
Laxå Centrala 1255 15,8% 21,8% 20,0% 42,4% 6,7% 48,0% 52,0% 0,9% 1,4%
Laxå-Kanalområdet 959 15,6% 27,3% 25,0% 32,0% 7,6% 51,1% 48,9% 0,3% 1,4%
Röfors 564 12,1% 27,3% 34,8% 25,9% 6,9% 53,5% 46,5% 0,7% 1,8%
Skagershult 466 12,9% 26,6% 28,3% 32,2% 4,9% 53,0% 47,0% 0,6% 0,4%
Laxå 4477 13,8% 25,4% 26,0% 34,8% 6,4% 51,1% 48,9% 0,8% 1,2%

http://www.val.se