Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hallsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bo 350 16,6% 28,3% 27,1% 28,0% 8,0% 54,0% 46,0% 0,9% 1,7%
Hässleberg 1401 21,8% 26,0% 23,5% 28,8% 8,2% 51,8% 48,2% 0,3% 1,6%
Kårstahult 1007 17,8% 27,4% 28,7% 26,1% 7,6% 51,4% 48,6% 0,3% 1,3%
Långängen 1187 12,2% 31,3% 27,1% 29,4% 6,1% 48,7% 51,3% 0,4% 0,6%
Pålsboda 1589 15,4% 30,3% 23,1% 31,2% 7,2% 50,5% 49,5% 0,3% 0,6%
Sköllersta 1073 13,9% 38,1% 22,5% 25,5% 8,3% 49,9% 50,1% 0,3% 0,8%
Svennevad 405 15,6% 28,1% 29,6% 26,7% 9,1% 53,3% 46,7% 0,7% 1,0%
Vadsbron 1445 17,8% 24,8% 26,0% 31,4% 7,8% 49,1% 50,9% 0,2% 0,5%
Vingen 1147 17,9% 26,2% 24,5% 31,4% 7,5% 49,9% 50,1% 0,3% 0,7%
Vretstorp 1211 16,4% 29,1% 25,8% 28,7% 7,1% 50,5% 49,5% 0,2% 0,7%
Östansjö 974 14,5% 32,6% 28,1% 24,7% 7,1% 52,1% 47,9% 0,2% 0,7%
Hallsberg 11789 16,5% 29,2% 25,5% 28,8% 7,5% 50,6% 49,4% 0,3% 0,9%

http://www.val.se