Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hällefors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1373 13,7% 20,0% 22,1% 44,2% 6,4% 47,7% 52,3% 1,1% 0,7%
Gillershöjden 1609 16,7% 21,4% 25,7% 36,2% 7,8% 49,7% 50,3% 0,9% 1,4%
Grythyttan 1327 24,6% 24,3% 24,7% 26,4% 11,5% 52,4% 47,6% 1,0% 0,8%
Hjulsjö-Kronhagen 1183 12,3% 24,7% 28,9% 34,1% 6,9% 51,7% 48,3% 1,9% 1,2%
Hällefors 5492 16,9% 22,4% 25,3% 35,4% 8,2% 50,3% 49,7% 1,2% 1,1%

http://www.val.se