Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ljusnarsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bångbro 581 12,4% 25,5% 28,9% 33,2% 6,7% 54,4% 45,6% 0,9% 0,7%
Hörken 591 8,5% 24,5% 34,9% 32,1% 4,9% 53,1% 46,9% 0,5% 1,4%
Kyrkbacksskolan, Kopparberg 1088 13,9% 25,2% 27,9% 33,0% 6,7% 52,8% 47,2% 0,8% 0,8%
Ställdalen 453 11,0% 23,8% 26,3% 38,9% 7,3% 50,6% 49,4% 0,7% 1,5%
Tingshuset, Kopparberg 1106 15,5% 22,1% 24,0% 38,5% 6,3% 47,1% 52,9% 0,7% 1,0%
Ljusnarsberg 3819 12,9% 24,1% 27,8% 35,2% 6,4% 51,2% 48,8% 0,7% 1,0%

http://www.val.se