Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örebro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örebro Norra 54241 21,9% 33,5% 22,0% 22,6% 8,5% 48,4% 51,6% 0,3% 1,9%
Örebro Södra 53584 23,5% 31,4% 21,2% 23,9% 9,3% 48,2% 51,8% 0,3% 1,4%
Örebro 107825 22,7% 32,5% 21,6% 23,2% 8,9% 48,3% 51,7% 0,3% 1,7%

http://www.val.se