Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Askersund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hammar-Olshammar 1228 12,1% 25,7% 27,9% 34,4% 6,3% 52,9% 47,1% 0,5% 1,5%
Klockarebacken 904 12,3% 24,2% 25,2% 38,3% 4,6% 50,1% 49,9% 0,4% 1,1%
Lerbäck 768 15,0% 32,4% 28,3% 24,3% 7,6% 51,2% 48,8% 1,7% 1,2%
Linden 847 24,3% 21,1% 18,3% 36,2% 11,0% 46,0% 54,0%   0,7%
Mariedamm 364 10,4% 26,1% 31,6% 31,9% 3,3% 53,0% 47,0% 0,8% 0,8%
Närlunda 1097 12,1% 29,8% 25,0% 33,1% 5,7% 46,9% 53,1% 0,1% 0,7%
Sjöängen 1064 9,9% 19,6% 25,9% 44,5% 5,4% 45,4% 54,6% 0,3% 1,8%
Snavlunda 559 13,8% 30,6% 33,5% 22,2% 5,5% 54,2% 45,8% 0,7% 1,6%
Åmmeberg-Zinkgruvan 890 14,2% 22,5% 31,8% 31,6% 6,7% 54,0% 46,0% 0,8% 1,7%
Åsbro 1242 15,1% 30,6% 24,3% 30,0% 6,0% 52,4% 47,6% 0,7% 0,6%
Askersund 8963 13,9% 26,2% 26,5% 33,4% 6,3% 50,3% 49,7% 0,6% 1,2%

http://www.val.se