Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Karlskoga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Aggerud 1065 12,5% 41,3% 21,8% 24,4% 6,5% 51,6% 48,4%   0,8%
Bofors 1822 14,5% 27,7% 26,6% 31,2% 5,4% 47,9% 52,1% 0,1% 1,3%
Bohult 1923 17,7% 25,1% 21,5% 35,7% 7,9% 45,6% 54,4% 0,4% 0,9%
Bregården 1351 13,3% 29,6% 26,7% 30,3% 6,4% 46,7% 53,3% 0,1% 1,6%
Bråten 1941 14,8% 33,1% 24,8% 27,3% 6,6% 51,3% 48,7% 0,2% 1,0%
Granbergsdal 947 14,3% 31,0% 33,5% 21,2% 7,2% 52,6% 47,4% 0,4% 0,7%
Häsängen 1801 19,2% 26,1% 23,9% 30,8% 7,9% 52,0% 48,0% 0,4% 1,2%
Immetorp 1022 10,8% 34,3% 28,3% 26,6% 5,0% 52,3% 47,7% 0,6% 1,5%
Karlberg 1222 13,4% 33,2% 22,3% 31,0% 6,2% 49,6% 50,4% 0,2% 0,8%
Landa 1214 23,4% 28,5% 22,5% 25,6% 11,2% 49,3% 50,7% 0,2% 1,5%
Odlingen 1603 31,4% 28,1% 19,9% 20,6% 11,2% 53,0% 47,0% 0,4% 1,0%
Rävåsen 1293 19,4% 24,6% 21,7% 34,3% 8,0% 48,6% 51,4% 0,4% 0,9%
Sandmo 1742 17,4% 18,7% 17,3% 46,7% 6,5% 44,5% 55,5% 0,3% 4,1%
Sandviken 1606 15,1% 22,9% 23,8% 38,2% 6,6% 47,0% 53,0% 0,4% 1,3%
Skranta 1410 18,2% 33,8% 22,3% 25,7% 8,6% 50,4% 49,6% 0,7% 1,6%
Stråningstorp 1475 12,8% 31,5% 25,1% 30,6% 6,6% 50,1% 49,9% 0,2% 0,7%
Karlskoga 23437 17,0% 28,7% 23,6% 30,7% 7,4% 49,3% 50,7% 0,3% 1,3%

http://www.val.se