Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nora

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Born 494 12,1% 27,5% 30,8% 29,6% 3,2% 53,2% 46,8% 1,0% 1,4%
Dalsta 1116 13,3% 26,7% 22,5% 37,5% 6,7% 47,3% 52,7% 0,1% 0,6%
Esstorp 1390 14,7% 27,1% 23,3% 34,9% 7,6% 48,6% 51,4% 0,3% 2,0%
Gyttorp 723 17,4% 27,0% 23,9% 31,7% 7,9% 51,0% 49,0% 0,4% 1,4%
Järnboås 471 16,3% 26,1% 27,8% 29,7% 7,4% 49,3% 50,7% 1,9% 4,0%
Karlsäng 1517 18,3% 23,2% 19,1% 39,4% 7,9% 45,0% 55,0% 0,2% 0,9%
Pershyttan-Hitorp 1291 15,2% 30,0% 27,0% 27,9% 7,0% 49,9% 50,1% 0,1% 1,2%
Ringshyttan-Ås 785 14,6% 37,2% 27,3% 20,9% 8,2% 51,7% 48,3% 0,6% 1,3%
Viker 388 13,4% 26,8% 29,6% 30,2% 5,9% 53,6% 46,4% 0,5% 0,8%
Nora 8175 15,4% 27,7% 24,4% 32,5% 7,2% 49,0% 51,0% 0,4% 1,4%

http://www.val.se