Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skinnskatteberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skinnskatteberg Norra 1825 15,9% 22,6% 25,3% 36,2% 6,4% 51,3% 48,7% 1,3% 1,5%
Skinnskatteberg Södra 1656 12,7% 24,8% 29,8% 32,7% 5,9% 52,3% 47,7% 0,6% 1,0%
Skinnskatteberg 3481 14,4% 23,6% 27,4% 34,5% 6,2% 51,8% 48,2% 1,0% 1,3%

http://www.val.se