Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kungsör

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1383 17,9% 26,2% 21,5% 34,4% 7,7% 49,0% 51,0% 0,4% 1,7%
Haga - Skillinge 1217 15,3% 28,1% 26,0% 30,6% 7,4% 51,1% 48,9% 0,6% 1,6%
Runna - Granhammar 1561 13,5% 29,1% 25,4% 32,0% 5,6% 49,6% 50,4% 0,9% 0,8%
Torpa - Malmberga 983 13,9% 32,5% 29,4% 24,2% 6,1% 50,7% 49,3% 0,6% 1,1%
Valskog - Kungs-Barkarö 1128 13,4% 30,1% 27,4% 29,2% 8,2% 51,8% 48,2% 0,6% 0,7%
Kungsör 6272 14,8% 29,0% 25,6% 30,5% 7,0% 50,3% 49,7% 0,6% 1,2%

http://www.val.se