Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hallstahammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Barnängen 1621 20,4% 22,0% 23,8% 33,7% 7,7% 49,8% 50,2% 1,3% 1,9%
Eldsboda 1640 19,9% 24,8% 22,7% 32,6% 8,5% 48,0% 52,0% 1,2% 1,4%
Fredhem 1785 16,4% 32,7% 26,8% 24,1% 8,1% 50,4% 49,6% 0,8% 0,9%
Kolbäcks Centrum 878 19,5% 26,9% 18,6% 35,1% 8,3% 46,7% 53,3% 0,3% 1,6%
Nibble 1903 18,6% 26,9% 21,0% 33,5% 8,7% 49,5% 50,5% 0,8% 1,6%
Näs 1625 13,7% 30,6% 25,2% 30,4% 7,6% 51,0% 49,0% 0,7% 0,9%
Strömsholm 992 16,8% 31,2% 28,5% 23,4% 8,8% 49,6% 50,4% 0,4% 1,2%
Tunbo 1209 13,6% 33,7% 24,8% 28,0% 6,6% 51,5% 48,5% 0,5% 1,5%
Hallstahammar 11653 17,4% 28,4% 24,0% 30,2% 8,0% 49,7% 50,3% 0,8% 1,4%

http://www.val.se