Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Björkängen 1294 16,2% 20,6% 24,5% 38,6% 7,6% 49,6% 50,4% 0,2% 1,7%
Karbenning 407 10,8% 22,1% 35,1% 31,9% 6,6% 52,3% 47,7%   1,2%
Kärrgruvan 1018 16,3% 29,8% 29,3% 24,7% 6,6% 53,4% 46,6% 0,7% 1,7%
Skallberget 1737 15,9% 26,5% 24,9% 32,7% 7,4% 49,5% 50,5% 0,2% 0,9%
Norberg 4456 15,6% 25,1% 26,7% 32,5% 7,2% 50,7% 49,3% 0,3% 1,3%

http://www.val.se