Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västerås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västerås Västra valkrets 54979 18,1% 33,5% 23,1% 25,3% 8,2% 49,2% 50,8% 0,6% 2,1%
Västerås Östra valkrets 53778 22,0% 31,3% 21,7% 25,0% 8,7% 49,3% 50,7% 0,6% 1,9%
Västerås 108757 20,0% 32,4% 22,4% 25,2% 8,4% 49,2% 50,8% 0,6% 2,0%

http://www.val.se