Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1719 22,5% 19,5% 18,2% 39,8% 6,9% 44,9% 55,1% 0,4% 2,3%
Dalhem, Gärdesta, Hagaberg m.fl. 1501 16,1% 32,1% 26,4% 25,3% 6,5% 47,7% 52,3% 0,5% 0,6%
Jakobsberg, Bryggeriet, Turbo m.fl 1231 19,6% 22,1% 23,7% 34,6% 8,6% 47,1% 52,9% 0,3% 0,7%
Kila - Fläckebo 1364 14,1% 29,8% 29,8% 26,2% 6,6% 51,5% 48,5% 0,7% 1,0%
Kumla-Ransta-Tärna 1461 16,8% 33,5% 25,5% 24,2% 7,7% 51,4% 48,6% 0,5% 1,4%
Kungsängen-Valla-Vasastaden 1394 20,7% 25,7% 24,6% 29,1% 10,0% 50,5% 49,5% 0,4% 0,8%
Möklinta 1001 13,2% 23,6% 30,1% 33,2% 6,8% 52,6% 47,4% 0,5% 0,9%
Sala N 1493 15,5% 27,7% 24,8% 31,9% 7,1% 50,2% 49,8% 0,3% 0,6%
Sala S 1515 16,1% 35,8% 25,9% 22,1% 7,1% 50,1% 49,9% 0,3% 0,9%
Sala Ö 1229 13,5% 31,7% 31,4% 23,4% 6,8% 50,9% 49,1% 0,2% 0,6%
Västerfärnebo - Västerbykil 1657 13,0% 28,5% 27,7% 30,8% 5,4% 51,0% 49,0% 0,1% 0,7%
Åkra 1532 24,0% 23,6% 20,0% 32,4% 9,7% 46,6% 53,4% 0,5% 1,4%
Sala 17097 17,3% 27,8% 25,4% 29,5% 7,4% 49,4% 50,6% 0,4% 1,0%

http://www.val.se