Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fagersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1676 15,4% 25,2% 20,6% 38,8% 7,8% 46,1% 53,9% 0,8% 1,3%
Kolarbyn 1171 19,8% 25,8% 23,8% 30,6% 6,9% 50,4% 49,6% 1,8% 1,3%
Meling 1348 14,8% 30,3% 26,5% 28,5% 5,0% 52,3% 47,7% 0,8% 1,1%
Per Ols 1719 23,6% 32,0% 20,6% 23,8% 10,4% 51,0% 49,0% 0,8% 1,4%
Risbron 1558 16,9% 29,4% 25,1% 28,6% 7,9% 50,8% 49,2% 0,4% 3,1%
Västanfors 1057 16,2% 25,6% 19,2% 39,0% 5,0% 46,6% 53,4% 0,3% 0,9%
Åvestbo-Västervåla 1000 11,4% 24,6% 32,1% 31,9% 5,1% 53,5% 46,5% 0,3% 2,0%
Fagersta 9529 17,2% 27,9% 23,6% 31,3% 7,2% 50,0% 50,0% 0,8% 1,6%

http://www.val.se