Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Köping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Byjorden-Odensvi 1661 18,7% 30,2% 24,7% 26,4% 6,7% 50,4% 49,6% 0,7% 0,6%
Elund-Ållesta 1602 14,4% 34,8% 25,5% 25,3% 8,1% 50,9% 49,1% 0,6% 1,6%
Hästhagen-Skogshöjden-Himmeta-Bro 1588 13,4% 33,9% 26,8% 25,9% 7,0% 51,8% 48,2% 0,3% 1,1%
Karlberg 1457 19,4% 25,8% 27,7% 27,2% 8,5% 48,9% 51,1% 0,8% 2,0%
Karlsdal 1593 19,6% 23,2% 23,1% 34,1% 6,8% 47,0% 53,0% 0,3% 2,8%
Kolsva V 1454 12,6% 26,3% 28,9% 32,2% 6,9% 51,4% 48,6% 0,8% 0,8%
Kolsva Ö 1213 16,6% 30,3% 25,2% 27,9% 7,4% 51,0% 49,0% 1,2% 1,2%
Munktorp 1428 15,3% 31,2% 29,8% 23,7% 7,4% 52,1% 47,9% 0,4% 0,7%
Nyckelberget 1437 27,0% 29,9% 22,1% 21,0% 9,7% 51,6% 48,4% 0,6% 1,1%
Nygård-Skogsbrynet 871 19,7% 24,5% 19,9% 35,9% 7,7% 44,8% 55,2% 1,0% 0,9%
Skogsborg 1220 22,6% 23,5% 25,1% 28,8% 8,4% 51,9% 48,1% 0,8% 1,4%
Tunadal 1282 15,8% 16,0% 16,7% 51,6% 6,7% 43,9% 56,1% 0,9% 1,5%
Ullvi 1044 14,7% 30,3% 28,4% 26,6% 6,8% 49,6% 50,4% 0,8% 1,1%
Östanås 1439 17,9% 29,8% 24,4% 27,9% 6,4% 47,0% 53,0% 0,7% 0,8%
Köping 19289 17,6% 28,1% 25,0% 29,3% 7,5% 49,6% 50,4% 0,7% 1,3%

http://www.val.se