Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Arboga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brattberget-Strömsnäs 1729 15,6% 30,4% 23,1% 30,9% 7,3% 50,6% 49,4% 0,4% 1,2%
Götlunda - Medåker 1637 11,6% 27,9% 30,4% 30,1% 5,5% 51,4% 48,6% 0,7% 0,6%
Herrängen-Ekbacken 908 21,3% 28,0% 21,5% 29,3% 7,7% 52,3% 47,7% 0,3% 0,7%
Ladubacksgärdena-N Skogen 1222 15,1% 34,1% 23,8% 27,0% 7,4% 47,3% 52,7% 0,3% 0,7%
Landsförsamlingen-Vasastaden 1083 18,7% 31,4% 25,4% 24,5% 9,0% 53,1% 46,9% 0,4% 2,7%
Prästgärdet 1050 13,6% 25,3% 25,8% 35,2% 7,0% 50,1% 49,9% 0,3% 1,8%
Ringsborg-Strömsborg 1546 24,5% 21,3% 22,0% 32,3% 10,5% 48,5% 51,5% 0,2% 1,0%
Sturestaden-Nästkvarn 1464 17,7% 21,2% 19,7% 41,4% 8,0% 45,9% 54,1% 0,9% 0,5%
Arboga 10639 17,1% 27,2% 24,1% 31,6% 7,8% 49,7% 50,3% 0,5% 1,1%

http://www.val.se