Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vansbro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Järna 1815 16,7% 26,9% 25,3% 31,1% 7,1% 51,5% 48,5% 0,2% 0,5%
Nås 714 14,4% 20,3% 28,4% 36,8% 6,9% 51,7% 48,3% 0,6% 1,4%
Vansbro 2085 16,5% 26,1% 23,1% 34,3% 7,1% 49,6% 50,4% 0,4% 1,0%
Äppelbo 737 14,7% 29,6% 23,3% 32,4% 7,3% 51,0% 49,0% 0,1% 0,9%
Vansbro 5351 16,1% 26,1% 24,6% 33,3% 7,1% 50,7% 49,3% 0,3% 0,9%

http://www.val.se