Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Malung-Sälen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lima 1321 17,3% 24,8% 25,5% 32,4% 6,8% 53,8% 46,2% 0,3% 1,3%
Malung S 1649 13,8% 25,8% 22,4% 38,0% 7,0% 50,3% 49,7% 0,2% 1,7%
Malung V 1260 16,3% 30,4% 24,0% 29,3% 7,9% 52,9% 47,1% 0,2% 0,9%
Malung Ö 1560 14,7% 26,3% 25,6% 33,4% 6,0% 47,8% 52,2% 0,3% 1,2%
Malungsfors 466 15,2% 29,6% 30,0% 25,1% 5,2% 51,7% 48,3%   0,4%
Transtrand 1352 16,1% 37,7% 24,4% 21,7% 6,4% 52,0% 48,0% 0,4% 1,6%
Yttermalung 387 14,0% 15,8% 32,3% 38,0% 7,5% 50,9% 49,1% 0,3% 1,3%
Malung-Sälen 7995 15,4% 28,2% 25,1% 31,3% 6,7% 51,2% 48,8% 0,2% 1,3%

http://www.val.se