Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gagnef

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Björbo 652 14,7% 23,5% 25,2% 36,7% 7,4% 51,7% 48,3% 0,2% 0,6%
Floda 753 13,1% 25,5% 25,2% 36,1% 5,7% 52,2% 47,8% 0,1% 1,9%
Gagnefs 1 1424 14,0% 28,4% 28,9% 28,7% 7,3% 50,3% 49,7% 0,8% 2,0%
Gagnefs 2 1446 14,6% 29,3% 26,0% 30,2% 6,6% 49,7% 50,3% 0,4% 1,3%
Gagnefs 3 886 17,9% 31,2% 28,1% 22,8% 7,0% 51,9% 48,1% 0,7% 0,9%
Gagnefs 4 917 14,4% 34,7% 23,3% 27,6% 5,8% 52,2% 47,8% 0,2% 0,9%
Mockfjärd 1698 16,7% 29,6% 25,1% 28,6% 7,5% 50,5% 49,5% 0,3% 1,8%
Gagnef 7776 15,2% 29,2% 26,1% 29,5% 6,8% 51,0% 49,0% 0,4% 1,4%

http://www.val.se