Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Leksand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Edshult - Åkerö - Övermo mfl 1649 15,9% 31,2% 25,8% 27,0% 7,7% 49,0% 51,0% 0,1% 1,9%
Häradsbygden - Heden - Djura mfl 1544 14,7% 26,7% 26,3% 32,3% 7,8% 49,8% 50,2% 0,2% 1,2%
Insjön V - Ål-Kilen 937 17,9% 31,7% 22,2% 28,2% 6,4% 51,4% 48,6% 0,2% 1,2%
Insjön Ö 1201 16,5% 26,8% 27,5% 29,2% 8,2% 49,4% 50,6% 0,4% 1,4%
Leksand V 1582 16,8% 29,1% 25,6% 28,4% 8,6% 48,4% 51,6% 0,6% 1,5%
Leksand Ö 1087 10,4% 26,7% 25,8% 37,2% 4,9% 51,5% 48,5% 1,2% 0,5%
Leksandsnoret 1300 20,8% 20,8% 19,2% 39,2% 7,5% 44,1% 55,9% 0,5% 1,5%
Siljansnäs 1486 10,8% 25,2% 23,6% 40,4% 4,6% 50,5% 49,5% 0,7% 1,2%
Tällberg mfl 1431 11,9% 22,9% 29,1% 36,1% 5,7% 50,2% 49,8% 0,6% 1,3%
Leksand 12217 15,0% 26,8% 25,1% 33,1% 6,9% 49,3% 50,7% 0,5% 1,3%

http://www.val.se