Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rättvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Boda-Gärdsjö 1577 14,9% 23,9% 25,7% 35,4% 7,7% 53,6% 46,4% 0,4% 0,9%
Ore 903 11,0% 20,2% 28,9% 40,0% 6,2% 50,9% 49,1% 0,6% 1,1%
Rättvik C 1603 16,4% 18,7% 19,7% 45,2% 7,5% 42,4% 57,6% 0,2% 1,9%
Rättvik S 1718 11,6% 26,7% 28,5% 33,2% 6,1% 51,5% 48,5% 0,2% 1,4%
Rättvik V 1612 14,8% 24,9% 23,8% 36,5% 7,2% 49,4% 50,6% 0,2% 0,7%
Vikarbyn 1518 14,2% 26,7% 25,0% 34,1% 7,3% 50,9% 49,1% 0,5% 0,7%
Rättvik 8931 14,0% 23,8% 25,0% 37,2% 7,1% 49,7% 50,3% 0,3% 1,1%

http://www.val.se