Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Orsa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Orsa Mellersta 1344 20,3% 20,8% 21,1% 37,8% 9,2% 44,8% 55,2% 0,4% 2,2%
Orsa Södra 1334 13,8% 28,6% 29,2% 28,4% 6,6% 50,5% 49,5% 0,1% 1,3%
Orsa Västra 787 17,0% 27,4% 26,7% 28,8% 6,9% 54,4% 45,6%   1,5%
Orsa Östra 1407 19,4% 24,4% 26,1% 30,1% 9,7% 49,0% 51,0% 0,5% 1,7%
Skattungbyn-Kallmora 645 15,3% 25,6% 28,7% 30,4% 4,8% 53,5% 46,5% 0,9% 1,7%
Orsa 5517 17,5% 25,1% 26,0% 31,4% 7,8% 49,6% 50,4% 0,4% 1,7%

http://www.val.se