Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Älvdalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Idre 946 13,8% 27,5% 27,2% 31,5% 7,3% 51,3% 48,7% 1,2% 1,6%
Kyrkbyn 1624 16,0% 26,7% 24,0% 33,4% 7,4% 48,3% 51,7% 0,2% 0,8%
Rot 992 15,2% 31,2% 22,8% 30,7% 7,0% 52,7% 47,3% 0,4% 0,3%
Särna 813 12,5% 21,9% 26,4% 39,1% 5,4% 52,9% 47,1% 1,2% 1,5%
Väster-Myckeläng 737 15,6% 23,7% 29,7% 30,9% 5,2% 54,4% 45,6%   0,7%
Åsen 525 14,3% 24,4% 24,8% 36,6% 5,1% 52,6% 47,4% 0,2% 1,0%
Älvdalen 5637 14,8% 26,3% 25,5% 33,4% 6,5% 51,4% 48,6% 0,5% 0,9%

http://www.val.se