Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Smedjebacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hagge-Harnäs m.fl. 1298 14,4% 30,4% 27,8% 27,4% 6,3% 52,2% 47,8% 0,5% 1,4%
Morgårdshammar-Gubbo 1543 14,1% 26,3% 30,9% 28,6% 6,6% 53,1% 46,9% 0,2% 0,9%
Smedjebacken C 1052 13,0% 20,6% 20,5% 45,8% 5,1% 45,2% 54,8% 0,9% 1,5%
Smedjebacken N 1382 14,5% 27,4% 30,9% 27,2% 6,4% 50,6% 49,4% 0,4% 0,8%
Smedjebacken S 1214 14,9% 25,4% 26,9% 32,8% 6,1% 50,5% 49,5% 0,1% 0,5%
Söderbärke-Malingsbo 1616 10,0% 25,3% 28,3% 36,3% 5,1% 50,0% 50,0% 0,7% 0,9%
Sörbo-Vad 441 12,7% 28,3% 28,1% 30,8% 4,8% 50,8% 49,2%   0,7%
Smedjebacken 8546 13,4% 26,2% 28,0% 32,5% 5,9% 50,5% 49,5% 0,4% 1,0%

http://www.val.se