Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mora

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Färnäs-Nusnäs-Garsås 1654 14,9% 27,4% 26,5% 31,1% 6,7% 51,8% 48,2% 0,2% 0,6%
Klockarhagen 1125 20,9% 24,7% 20,5% 33,9% 8,1% 48,3% 51,7% 0,3% 1,3%
Morkarlby-Långlet-Oxberg 1490 14,2% 29,8% 25,0% 31,0% 7,0% 50,9% 49,1% 0,5% 0,7%
Noret Norra-Bergkarlås 1704 17,2% 32,5% 23,5% 26,8% 7,0% 48,4% 51,6% 1,0% 1,6%
Noret Södra 1053 21,3% 24,7% 25,4% 28,7% 9,3% 48,0% 52,0% 0,3% 0,7%
Sollerö 1320 11,8% 24,4% 27,0% 36,8% 5,0% 50,1% 49,9% 0,5% 1,1%
Stranden 1873 19,3% 21,8% 22,0% 36,9% 6,6% 45,9% 54,1% 0,4% 2,5%
Utmeland-Hånåkni 1715 15,6% 32,5% 28,0% 23,9% 8,0% 50,0% 50,0% 0,2% 1,0%
Vika-Venjan 1002 12,8% 21,7% 27,3% 38,2% 5,9% 52,4% 47,6% 0,8% 0,9%
Våmhus-Bonäs 1319 16,1% 28,0% 26,2% 29,8% 6,7% 51,3% 48,7% 0,2% 0,4%
Öna-Östnor 1871 17,4% 28,2% 27,1% 27,3% 8,7% 50,7% 49,3% 0,3% 0,9%
Mora 16126 16,5% 27,2% 25,3% 30,9% 7,2% 49,7% 50,3% 0,4% 1,1%

http://www.val.se