Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Falun

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Falu Norra 22183 19,3% 28,7% 24,2% 27,8% 8,2% 49,1% 50,9% 0,4% 1,3%
Falu Södra 22318 19,3% 31,5% 24,2% 25,0% 7,9% 48,9% 51,1% 0,4% 1,8%
Falun 44501 19,3% 30,1% 24,2% 26,4% 8,1% 49,0% 51,0% 0,4% 1,6%

http://www.val.se