Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borlänge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borlänge Andra 18482 18,3% 31,2% 24,8% 25,7% 7,8% 50,1% 49,9% 0,3% 1,3%
Borlänge Första 18853 21,6% 29,1% 22,9% 26,4% 8,6% 49,5% 50,5% 0,3% 1,2%
Borlänge 37335 20,0% 30,2% 23,8% 26,0% 8,2% 49,8% 50,2% 0,3% 1,3%

http://www.val.se