Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Säter

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gustafs N 1548 15,0% 31,8% 26,7% 26,6% 6,9% 52,1% 47,9% 0,3% 0,8%
Gustafs S 970 15,3% 28,6% 29,3% 26,9% 5,9% 52,1% 47,9% 0,3% 1,2%
Stora Skedvi 1797 15,3% 27,5% 29,4% 27,8% 6,8% 52,4% 47,6% 0,1% 1,2%
Säter 1 1263 16,5% 26,8% 23,3% 33,4% 6,4% 45,9% 54,1% 0,2% 1,1%
Säter 2 1323 13,2% 24,7% 22,6% 39,5% 5,9% 48,5% 51,5% 0,2% 0,8%
Säter 3 1705 15,4% 29,7% 30,6% 24,4% 6,2% 52,0% 48,0% 0,4% 0,8%
Säter 8606 15,1% 28,3% 27,2% 29,4% 6,4% 50,7% 49,3% 0,2% 1,0%

http://www.val.se