Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hedemora

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Garpenberg 697 15,2% 27,0% 32,9% 25,0% 7,0% 52,2% 47,8% 1,4% 1,0%
Hedemora NV 2087 15,2% 30,8% 25,9% 28,1% 6,7% 48,9% 51,1% 0,4% 1,0%
Hedemora NÖ 1736 20,7% 24,0% 23,0% 32,3% 8,4% 49,7% 50,3% 0,7% 0,9%
Hedemora SV 1945 16,8% 28,7% 29,8% 24,7% 7,1% 50,2% 49,8% 0,2% 1,5%
Hedemora SÖ 2020 19,4% 21,8% 24,6% 34,3% 6,8% 49,1% 50,9% 0,3% 1,0%
Husby 1183 14,2% 23,8% 27,7% 34,3% 6,4% 49,8% 50,2% 0,6% 0,9%
Långshyttan 1377 13,4% 23,9% 26,9% 35,8% 7,0% 51,4% 48,6% 0,7% 1,1%
Vikmanshyttan 845 14,8% 28,0% 26,7% 30,4% 6,9% 53,5% 46,5% 0,7% 1,1%
Hedemora 11890 16,6% 26,0% 26,7% 30,7% 7,1% 50,2% 49,8% 0,5% 1,1%

http://www.val.se