Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ludvika

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Grangärde-Säfsnäs 9118 15,0% 26,8% 27,4% 30,8% 6,7% 52,2% 47,8% 0,6% 1,1%
Ludvika stad 10999 18,0% 27,2% 22,6% 32,2% 7,2% 48,4% 51,6% 0,5% 1,6%
Ludvika 20117 16,6% 27,0% 24,8% 31,6% 7,0% 50,1% 49,9% 0,5% 1,4%

http://www.val.se