Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ockelbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ockelbo Byar 1637 10,5% 24,6% 31,8% 33,1% 5,4% 53,3% 46,7% 0,9% 1,0%
Ockelbo Norra 1244 19,5% 31,4% 24,3% 24,8% 8,4% 51,0% 49,0% 0,3% 0,9%
Ockelbo Södra 1752 15,1% 21,8% 26,7% 36,4% 6,6% 47,9% 52,1% 0,2% 1,1%
Ockelbo 4633 14,7% 25,3% 27,9% 32,1% 6,7% 50,7% 49,3% 0,5% 1,0%

http://www.val.se