Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hofors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hofors Centrum 1657 21,5% 20,0% 26,1% 32,3% 9,7% 49,4% 50,6% 1,0% 0,6%
Hofors Norra 1853 13,9% 26,8% 23,6% 35,8% 6,1% 48,6% 51,4% 0,5% 1,6%
Hofors Södra 2013 15,0% 28,4% 27,1% 29,6% 6,7% 53,4% 46,6% 0,5% 0,7%
Torsåker 1868 14,3% 26,3% 29,1% 30,3% 6,5% 51,2% 48,8% 0,3% 0,6%
Hofors 7391 16,0% 25,6% 26,5% 31,9% 7,1% 50,7% 49,3% 0,6% 0,9%

http://www.val.se