Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ovanåker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alfta N 1804 16,9% 25,1% 28,0% 30,1% 7,3% 52,1% 47,9% 0,6% 0,9%
Alfta S 1768 13,1% 25,5% 24,3% 37,2% 6,4% 49,7% 50,3% 0,2% 0,9%
Edsbyn 1776 15,8% 24,4% 24,7% 35,0% 6,6% 48,9% 51,1% 0,2% 0,5%
Ovanåker N 1907 15,0% 31,7% 28,5% 24,9% 6,6% 53,0% 47,0% 0,2% 0,7%
Ovanåker V 1881 13,5% 23,8% 24,1% 38,6% 5,7% 50,1% 49,9% 0,5% 0,5%
Ovanåker 9136 14,8% 26,1% 25,9% 33,1% 6,5% 50,8% 49,2% 0,3% 0,7%

http://www.val.se