Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gävle

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gävle valkrets Norr 37418 19,9% 31,6% 22,2% 26,3% 8,6% 49,2% 50,8% 0,3% 1,3%
Gävle valkrets Söder 37546 19,8% 31,3% 23,9% 24,9% 8,0% 49,1% 50,9% 0,4% 1,6%
Gävle 74964 19,8% 31,5% 23,1% 25,6% 8,3% 49,1% 50,9% 0,3% 1,5%

http://www.val.se