Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sandviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sandvikens andra valkrets 9880 14,1% 28,5% 26,2% 31,2% 6,4% 51,8% 48,2% 0,3% 1,0%
Sandvikens första valkrets 19064 17,6% 29,3% 23,3% 29,8% 7,7% 49,8% 50,2% 0,3% 1,7%
Sandviken 28944 16,4% 29,0% 24,3% 30,3% 7,2% 50,5% 49,5% 0,3% 1,5%

http://www.val.se