Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Söderhamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bergvik 1222 14,7% 26,5% 27,1% 31,7% 7,0% 52,1% 47,9% 0,8% 1,0%
Ljusne 1912 13,2% 22,0% 28,3% 36,5% 7,2% 50,1% 49,9% 0,5% 0,8%
Marma-Mo 1448 14,6% 28,1% 27,7% 29,6% 5,8% 51,5% 48,5% 0,3% 0,9%
Norrala-Trönö 1408 9,8% 26,3% 31,4% 32,5% 4,9% 52,0% 48,0% 0,1% 0,8%
Sandarne 1633 15,7% 29,6% 27,8% 26,8% 7,2% 52,5% 47,5% 0,4% 0,4%
Skog 807 10,8% 21,7% 25,0% 42,5% 5,8% 52,9% 47,1% 0,4% 0,7%
Stugsund 1098 16,3% 33,2% 26,9% 23,6% 6,8% 49,9% 50,1% 0,1% 1,5%
Söderala 1557 15,1% 29,8% 28,1% 27,0% 6,4% 50,5% 49,5% 0,5% 1,2%
Söderhamn Centrum-Väster 1640 21,5% 19,5% 20,0% 39,0% 7,6% 44,3% 55,7% 0,2% 1,2%
Söderhamn Klossdammen-Stormyran m fl 1345 15,7% 21,0% 25,7% 37,5% 6,7% 48,2% 51,8%   0,7%
Söderhamn Norrberget-Hägnan m fl 1648 17,4% 24,9% 24,5% 33,2% 7,3% 48,0% 52,0% 0,2% 1,5%
Söderhamn Norrtull-Granskär 1975 19,1% 21,5% 19,7% 39,7% 7,7% 47,2% 52,8% 0,2% 1,6%
Söderhamn Öster-Broberg-Färssjön 1071 16,8% 31,0% 28,9% 23,3% 8,3% 49,9% 50,1% 0,7% 1,0%
Vågbro 1478 13,7% 30,3% 27,3% 28,7% 6,6% 52,6% 47,4% 0,1% 1,1%
Söderhamn 20242 15,6% 25,8% 26,1% 32,5% 6,9% 49,9% 50,1% 0,3% 1,0%

http://www.val.se