Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hudiksvall

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hudiksvalls andra valkrets 14641 15,9% 29,5% 26,4% 28,2% 7,3% 50,5% 49,5% 0,3% 1,2%
Hudiksvalls första valkrets 14446 16,7% 26,4% 24,5% 32,3% 7,0% 48,2% 51,8% 0,3% 1,4%
Hudiksvall 29087 16,3% 27,9% 25,5% 30,3% 7,1% 49,3% 50,7% 0,3% 1,3%

http://www.val.se