Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ånge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alby 381 13,1% 27,6% 31,0% 28,3% 6,0% 53,0% 47,0% 0,5% 0,3%
Borgsjö-Erikslund 611 15,7% 24,2% 29,5% 30,6% 7,4% 51,9% 48,1% 0,8% 1,5%
Fränsta 1440 16,0% 24,4% 24,1% 35,4% 7,3% 49,7% 50,3% 0,2% 0,6%
Hallsta 448 12,3% 27,5% 27,7% 32,6% 6,5% 52,2% 47,8%   0,7%
Ljungaverk 748 14,3% 28,6% 27,5% 29,5% 7,2% 53,9% 46,1% 0,3% 1,7%
Torpshammar-Naggen-Munkbysjön 1078 9,7% 25,5% 31,3% 33,5% 5,4% 53,3% 46,7% 0,3% 0,6%
Ånge 974 16,7% 29,2% 28,4% 25,7% 8,2% 51,5% 48,5%   0,7%
Ånge centrum 1355 19,5% 22,9% 20,0% 37,6% 8,0% 45,9% 54,1% 0,2% 1,0%
Östavall-Byberget-Överturingen 663 14,0% 23,7% 28,8% 33,5% 8,1% 54,9% 45,1% 1,2% 0,6%
Ånge 7698 15,1% 25,6% 26,6% 32,7% 7,2% 51,1% 48,9% 0,3% 0,8%

http://www.val.se