Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Timrå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Timrå-Ala 906 14,5% 34,2% 27,6% 23,7% 6,7% 54,9% 45,1%   0,7%
Timrå-Bergeforsen 1453 13,4% 37,2% 26,6% 22,9% 7,0% 51,5% 48,5% 0,2% 0,6%
Timrå-Böle 1641 15,8% 36,3% 25,0% 23,0% 8,8% 50,9% 49,1% 0,2% 0,5%
Timrå-Ljustorp 771 11,8% 29,4% 30,1% 28,7% 5,6% 55,1% 44,9% 0,3% 0,9%
Timrå-Nyvivsta 1295 16,4% 20,1% 21,2% 42,3% 8,0% 45,4% 54,6% 0,2% 0,7%
Timrå-Sörberge 1884 15,4% 35,5% 22,6% 26,4% 7,4% 50,8% 49,2% 0,2% 1,3%
Timrå-Söråker 1531 12,6% 32,2% 24,8% 30,4% 6,6% 49,2% 50,8% 0,4% 0,8%
Timrå-Timrådalen 1813 16,2% 37,3% 23,6% 22,8% 7,5% 52,3% 47,7% 0,2% 0,7%
Timrå-Tynderö 605 11,9% 26,4% 27,8% 33,9% 5,5% 52,9% 47,1%   1,0%
Timrå-Vivsta 1906 19,0% 24,2% 21,2% 35,6% 8,2% 48,4% 51,6% 0,2% 0,9%
Timrå 13805 15,2% 31,8% 24,3% 28,6% 7,4% 50,7% 49,3% 0,2% 0,8%

http://www.val.se