Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Härnösand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brunne-Viksjö 1085 12,3% 25,3% 30,8% 31,6% 6,2% 53,3% 46,7% 0,2% 1,4%
Brännan 1000 17,4% 25,3% 27,1% 30,2% 7,4% 45,8% 54,2% 0,2% 1,7%
Centrum N 1214 22,1% 20,3% 23,1% 34,5% 7,3% 46,5% 53,5% 0,2% 1,6%
Centrum S 1336 21,3% 17,5% 20,3% 40,9% 6,8% 44,7% 55,3% 0,4% 1,4%
Eriksdal-Gånsviksdalen-Prästjorden 1156 15,5% 36,4% 23,1% 25,0% 8,0% 49,1% 50,9% 0,3% 1,6%
Gådeåstaden-Lägret-Torsvik 888 19,7% 19,0% 20,5% 40,8% 6,3% 47,7% 52,3% 0,2% 4,6%
Häggdånger 418 10,3% 27,8% 28,5% 33,5% 5,5% 50,0% 50,0% 0,5% 0,5%
Hälletorp-Framnäs-Baldershage 1335 18,1% 33,3% 22,9% 25,7% 8,5% 48,8% 51,2% 0,2% 1,3%
Härnön 1504 15,2% 32,1% 26,9% 25,8% 7,8% 48,3% 51,7% 0,1% 1,6%
Högsjö 1124 10,9% 24,8% 29,1% 35,1% 5,8% 52,4% 47,6% 0,5% 1,0%
Kullen-Rotudden 1025 18,6% 21,4% 20,4% 39,6% 6,4% 48,7% 51,3% 0,7% 1,3%
Norrstaden 1469 20,9% 26,8% 21,2% 31,1% 8,6% 48,7% 51,3% 0,5% 1,8%
Säbrå mellersta 1439 14,4% 33,8% 22,5% 29,3% 6,9% 52,1% 47,9% 0,2% 1,1%
Säbrå N 1716 15,4% 28,5% 27,3% 28,8% 6,4% 51,5% 48,5% 0,2% 1,5%
Säbrå S 1141 13,6% 26,8% 27,8% 31,8% 6,0% 51,0% 49,0% 0,1% 1,8%
Änget-Murbegsstaden 1453 18,0% 23,3% 23,0% 35,8% 7,4% 46,7% 53,3% 0,3% 0,6%
Härnösand 19303 16,8% 26,7% 24,5% 32,1% 7,1% 49,1% 50,9% 0,3% 1,5%

http://www.val.se