Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sundsvall

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sundsvalls Andra 21443 15,7% 33,3% 24,0% 27,0% 7,0% 50,2% 49,8% 0,4% 1,1%
Sundsvalls Fjärde 21581 14,7% 32,3% 25,1% 27,9% 6,9% 49,8% 50,2% 0,2% 1,0%
Sundsvalls Första 15236 18,4% 30,8% 23,3% 27,5% 7,2% 48,6% 51,4% 0,4% 1,3%
Sundsvalls Tredje 17137 25,0% 29,4% 20,1% 25,5% 9,5% 48,2% 51,8% 0,4% 1,7%
Sundsvall 75397 18,1% 31,6% 23,3% 27,0% 7,5% 49,3% 50,7% 0,3% 1,2%

http://www.val.se