Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kramfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bjärtrå 1035 12,7% 21,3% 32,0% 34,1% 7,1% 52,2% 47,8% 0,9% 1,1%
Björsta 1026 20,8% 21,0% 24,5% 33,8% 10,6% 46,8% 53,2% 0,2% 1,4%
Blästa 1040 10,8% 25,6% 28,0% 35,7% 6,0% 52,0% 48,0% 0,5% 1,0%
Bollsta 692 14,5% 20,4% 31,5% 33,7% 6,4% 53,9% 46,1% 0,4% 1,0%
Centrum 1554 17,6% 23,2% 20,7% 38,5% 8,0% 46,2% 53,8% 0,3% 1,1%
Docksta 721 11,5% 23,7% 26,9% 37,9% 4,0% 51,5% 48,5% 0,6% 0,7%
Frånö-Lunde 1103 12,0% 24,9% 30,8% 32,3% 5,7% 52,2% 47,8% 0,5% 0,7%
Gumås 1392 13,2% 35,9% 24,0% 26,9% 6,8% 51,5% 48,5% 0,3% 0,9%
Nora-Skog 1283 11,8% 22,6% 29,7% 35,9% 5,5% 53,0% 47,0% 0,7% 0,8%
Nordingrå 1094 8,9% 23,7% 26,4% 41,0% 4,1% 49,7% 50,3% 0,9% 1,6%
Nyland 1442 12,6% 23,9% 27,7% 35,8% 6,3% 52,1% 47,9% 0,1% 0,7%
Ullånger 935 14,1% 22,6% 26,3% 37,0% 5,7% 49,8% 50,2%   0,9%
Väja-Dynäs 588 11,4% 26,4% 29,6% 32,7% 4,4% 56,1% 43,9% 0,3% 0,2%
Östby 901 18,0% 24,3% 26,4% 31,3% 7,3% 52,1% 47,9% 0,4% 0,7%
Kramfors 14806 13,6% 24,5% 27,1% 34,8% 6,4% 51,0% 49,0% 0,4% 0,9%

http://www.val.se