Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sollefteå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Boteå 679 11,8% 24,6% 34,2% 29,5% 5,4% 51,8% 48,2% 0,7% 1,2%
Ed 567 12,0% 30,7% 29,6% 27,7% 5,1% 51,3% 48,7% 0,5% 0,7%
Graninge 347 8,9% 18,4% 30,3% 42,4% 4,9% 53,9% 46,1% 0,9% 1,2%
Helgum 622 14,1% 23,3% 29,7% 32,8% 7,1% 54,8% 45,2%   0,3%
Hullsta 1352 18,0% 21,7% 18,6% 41,6% 6,1% 45,3% 54,7% 0,1% 0,5%
Junsele 1099 11,1% 20,6% 24,4% 43,9% 4,5% 48,8% 51,2% 0,5% 0,7%
Långsele N 1316 14,7% 22,9% 27,3% 35,1% 5,6% 49,8% 50,2% 0,2% 0,3%
Långsele S 482 12,9% 27,8% 33,6% 25,7% 4,1% 52,5% 47,5% 0,4% 0,4%
Prästbordet 1017 9,6% 30,3% 28,7% 31,4% 5,8% 50,1% 49,9%   1,1%
Ramsele 1216 13,7% 21,0% 26,9% 38,4% 5,7% 53,8% 46,2% 0,4% 0,7%
Remsle 1379 13,6% 29,4% 28,0% 28,9% 6,7% 50,0% 50,0% 0,1% 0,7%
Resele 459 17,6% 26,1% 22,9% 33,3% 8,5% 53,6% 46,4% 0,2% 0,7%
Skärvsta 1018 14,8% 28,2% 27,0% 30,0% 7,7% 47,9% 52,1% 0,2% 2,0%
Trästa 1403 18,2% 25,2% 21,6% 34,9% 6,8% 44,6% 55,4%   0,9%
Ådalsliden 868 14,2% 21,9% 29,7% 34,2% 6,7% 51,3% 48,7% 0,7% 0,5%
Ödsgård 400 12,8% 19,2% 29,5% 38,5% 5,5% 55,0% 45,0% 1,2% 1,0%
Önsta 1313 19,5% 26,4% 27,8% 26,3% 8,8% 48,1% 51,9% 0,2% 0,7%
Sollefteå 15537 14,5% 24,8% 26,8% 33,9% 6,3% 49,8% 50,2% 0,3% 0,8%

http://www.val.se