Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örnsköldsvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örnsköldsviks Norra 19539 17,6% 26,7% 23,9% 31,8% 7,0% 49,2% 50,8% 0,2% 1,2%
Örnsköldsviks Södra 24034 15,4% 31,5% 24,9% 28,3% 7,2% 50,7% 49,3% 0,2% 0,8%
Örnsköldsvik 43573 16,4% 29,4% 24,5% 29,8% 7,1% 50,0% 50,0% 0,2% 1,0%

http://www.val.se