Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ragunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Döviken 673 14,4% 22,4% 27,9% 35,2% 6,7% 53,9% 46,1% 0,7% 0,4%
Fors 1020 14,3% 20,4% 28,8% 36,5% 6,9% 50,8% 49,2% 1,2% 1,1%
Hammaren 1558 14,2% 23,9% 26,0% 35,9% 6,5% 48,4% 51,6% 0,4% 1,1%
Stugubyn 1079 16,4% 25,8% 22,2% 35,7% 7,8% 53,2% 46,8%   0,6%
Ragunda 4330 14,8% 23,3% 26,0% 35,9% 6,9% 51,0% 49,0% 0,5% 0,9%

http://www.val.se