Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bräcke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bodsjö 294 12,6% 18,4% 26,5% 42,5% 6,1% 56,5% 43,5% 0,3% 0,7%
Bräcke 1740 14,8% 25,5% 24,1% 35,6% 8,9% 50,7% 49,3% 0,1% 1,4%
Gällö 1009 11,4% 27,2% 26,0% 35,5% 6,1% 52,6% 47,4% 1,2% 1,1%
Kälarne 1099 11,6% 22,0% 26,8% 39,6% 5,8% 52,1% 47,9% 0,5% 1,5%
Pilgrimstad 337 15,7% 30,6% 31,2% 22,6% 8,9% 53,4% 46,6%   0,9%
Sundsjö 646 13,5% 30,7% 29,4% 26,5% 6,5% 53,4% 46,6% 0,8% 1,5%
Bräcke 5125 13,2% 25,7% 26,3% 34,8% 7,2% 52,2% 47,8% 0,5% 1,3%

http://www.val.se