Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Krokom

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alsenbygden 971 17,0% 26,6% 28,3% 28,1% 7,3% 53,2% 46,8% 0,4% 0,9%
Aspås 743 16,8% 35,0% 26,2% 21,9% 7,1% 54,5% 45,5% 1,2% 0,7%
Dvärsätt 973 16,1% 40,7% 26,7% 16,4% 8,9% 51,4% 48,6% 0,1% 1,2%
Föllinge-Laxsjö-Hotagen 1344 12,8% 21,2% 26,1% 39,9% 6,3% 52,5% 47,5% 0,4% 1,9%
Krokom 1526 15,7% 27,9% 22,7% 33,7% 7,1% 47,0% 53,0% 0,1% 1,3%
Nälden 1236 16,6% 31,6% 27,4% 24,4% 7,6% 52,5% 47,5% 0,4% 1,5%
Offerdalsbygden 1544 13,5% 26,4% 25,6% 34,5% 6,9% 52,5% 47,5% 0,5% 0,7%
Rödöbygden 474 13,5% 34,8% 26,6% 25,1% 6,1% 51,9% 48,1%   2,3%
Ås Norra 1387 13,8% 39,5% 24,9% 21,8% 7,9% 50,7% 49,3% 0,4% 0,9%
Ås Södra 722 11,5% 58,9% 18,1% 11,5% 6,6% 49,2% 50,8%   0,6%
Krokom 10920 14,8% 32,6% 25,3% 27,3% 7,3% 51,4% 48,6% 0,4% 1,2%

http://www.val.se